Metal-iturriak

Metal-iturriak egozan basoan eta bertako ura on-ona ei zan.

 

Artxo eta ahumearen narruaren pr

Orain 30 urte artxoaren narrua 500 pezetan egoan eta ahumearena 600ean.

 

Tegiak

Tegiak zertarako erabilten ziran azaltzen dau.

 

Betunerreka

Betunerreka izena nondik datorren azaltzen dau.

 

Jaubeak eta errentadoreak

Jaube gitxi egoan lehenago, gehienak errentadoreak ziran.

 

Ardiak basora botatea

Ume bako ardiak zezeilean botaten ziran mendira, besteak maiatzean.