Eskolan erderaz, etxean euskeraz

Eskolan erderaz egiten eben; gerra-denporan debekatuta egoan arren, etxean beti egin dabe euskeraz.

 

Abarkak

Abarkak janzten ziran, gomazkoak edo etxean egineko narruzkoak.

 

Arraina etxerik etxe saltzen

Lehenago arraina gitxi egoan. San Migeletik etorten zan bat sardinak eta antxoak saltzen.

 

Treberea

Treberea zelakoa dan azaltzen dau.

 

Petrolio-argia

Ez egoan argirik eta petrolioagaz egiten zan.

 

Farolea

Etxetik kanpora, tejabanara-edo joateko farola barruan kandelea izetuta ebala eroien.